Prenumerera

PRENUMERERA

Nära Barn kommer ut med fyra nummer per år. En helårsprenumeration på tidskriften kostar 270 :-.

 
PRENUMERERA UTANFÖR SVERIGE

Vi skickar gärna Nära Barn till andra länder mot ett portotillägg som för närvarande ligger på 160:- inom Europa och 260: - till resten av världen.

Mer info finns i det här inlägget på bloggen.

Comments are closed